abril 9 @ 20:00
20:00 — 21:00 (1h)

Barcelona, Harlem Jazz Club